Луда лятна лагер-школа по програмиране
Снимки и спомени от минали лагери
Информация и график на безплатни школи в София
Искаш да качиш JS играта си в интернет?
JS GameDev Пищов
Информация за школи в СМГ